Libnet.ro
UNICEF

01:05

774 1048577

Libnet Ro
Mijloace si metode utilizate in analiza conectivitatii si fragmentarii peisajelor din cadrul ariilor protejate din Romania

Mijloace si metode utilizate in analiza conectivitatii si fragmentarii peisajelor din cadrul ariilor protejate din Romania

Biodiversitatea la nivel global se afla 305;770;ntr-un evident declin, unele dintre cauzele principale fiind considerate a fi pierderea s1048577;i fragmentarea habitatelor, dar s1048577;i scaderea conectivitat1048577;ii structurale s1048577;i funct1048577;ionale. Aceste aspecte au dus la stabilirea de noi obiective s1048577;i t1048577;inte la nivel global care sa fie incluse 305;770;n politicile s1048577;i strategiile din acest domeniu, alaturi de masuri ce privesc reducerea gradului de fragmentare, coroborat cu ment1048577;inereas1048577;i305;770;mbunatat1048577;irea conectivitat1048577;ii habitatelor s1048577;iaret1048577;elelor de arii protejate. I1048578;n acest context, lucrarea de fat1048577;a vine 305;770;n sprijinul tuturor actorilor cu preocupari 305;770;n managementul ariilor naturale protejate s1048577;i conser-varea biodiversitat1048577;ii, dar s1048577;i student1048577;ilor care doresc sa aprofundeze tehnicile de analiza din acest domeniu. Important1048577;alucr774;arii rezida s1048577;i din faptul ca poate reprezenta un instrument util pentru 305;770;mbunatat1048577;irea managementului ariilor naturale protejate din t1048577;ara noastra s1048577;i statutul lor de conservare, prin multitudinea instrumentelor s1048577;i metodelor prezentate 305;770;n cont1048577;inutul sauce pot fi aplicatelanivel local, regional sau nat1048577;ional. Studiul vine sa completeze masurile actuale implementate la nivel nat1048577;ional,propunand noi direct1048577;ii de analiza,305;770;n special 305;770;n ceea ce 305;770;nseamna evaluarea fragmentarii s1048577;i conectivitat1048577;ii peisajelor, analiza ma surilor de management implementate prin planurile de management, evaluarea presiunilor s1048577;i amenint1048577;arilor sau analiza percept1048577;iei actorilor locali cu atribut1048577;ii 305;770;n domeniul conserva rii biodiversitat1048577;ii la nivelul Romaniei.

actualitate, 01:05

ştirile zilei

Translate

English (http://translate.google.com)    Deutsch (http://translate.google.com)    Français (http://translate.google.com)    Italiano (https://translate.google.com)
 
adblock

Confidenţialitatea | Contact

Sitemap

Copyright © 2012-2024 Libnet.roibNet.ro

( 0,214 seconds )