Libnet.ro
UNICEF

01:05

Marcel Bolos

Libnet Ro
Situatii speciale pe care beneficiarii cardurilor de energie le pot intampina si pot ramane fara banii pentru plata facturilor

Situatii speciale pe care beneficiarii cardurilor de energie le pot intampina si pot ramane fara banii pentru plata facturilor

MIPE a intocmit unghid cu situatii specialece pot fi intampinate in implementarea masurii. in unele dintre aceste situatii, beneficiarii pot ramane fara bani pentru facturi. De la 1 februarie a inceput distribuirea cardurilor de energie Ajutorul pentru energie este acordat pentru aproximativ 4 milioane de persoane vulnerabile, care locuiesc in aproximativ 2,8 milioane de gospodarii eligibile, pentru a compensa pretul la energie indiferent de natura acesteia, respectiv energie electrica, energie termica centralizata, gaze, butelie, lemne pentru foc, pacura, peleti si alte materiale de incalzire. La 25 ianuarie a inceput procesul deprintare si implicuire a cardurilor de energie, iar de la 1 februarieprimele carduri au ajuns catre beneficiari. in continuare, potrivit calendarului asumat, incepand de la20 februariese vor efectua platile pentru facturile curente si restante. Potentialii beneficiari vor fi instiintati daca s-au descoperit situatii care ii fac neeligibili. in acest caz, ei pot suna la0319966, numarul de call center-ul pentru care Posta a mobilizat peste 50 de angajati, unde vor primi informatii suplimentare si vor fi indrumati, daca situatia poate fi corectata. Am realizat zilele acestea un ghid care vine sa solutioneze toate spetele speciale ce pot sa apara in procesul de acordare si utilizare a cardurilor de energie. A fost trimis deja catre toate oficiile postale din tara, pentru ca postasii sa fie pregatiti sa vina in sprijinul beneficiarilor. Fiind o masura cu un asemenea impact in ceea ce priveste numarul de beneficiari, este firesc ca nu poate exista un tipar standard. Noi trebuie sa fim pregatiti pentru a preintampina orice posibila deficienta. in acest sens, postasii din intreaga tara sunt pregatiti si au materialele necesare pentru a-i ajuta pe beneficiari. Am discutat cu ei zilele trecute si vom mai avea video call-uri pentru a ne prezenta realitatea de la firul ierbii. Pe aceasta cale vreau sa le multumesc, pentru ca ei au facut ca aceasta masura sa fie cu adevarat posibila, a transmis ministrul Marcel Bolos, potrivit Antena3. Situatii speciale intampinate Pentru a veni in sprijinul beneficiarilor, MIPE a intocmit si unghid cu situatii specialece pot fi intampinate in implementarea masurii. Redam mai jos situatiile speciale cuprinse in ghid: Caz I Ce documente trebuie sa prezinte beneficiarul pentru plata facturilor la energie? Trebuie aduse in original? Documentele obligatorii necesare pentru efectuarea de plati prin mandat postal sunt urmatoarele: cardul de energie valabil la data la care se efectueaza plata prin servicii de mandat postal, in original; actul de identitate al beneficiarului de sprijin, in original; documentuldocumentele justificativjustificative prin care face dovada datoriei curente sisau restante fata de furnizorul de energie sisau, dupa caz, fata de asociatia de proprietarilocatari. in situatia documentelor justificative, certificatul de validare a datoriei trebuie prezentat in original, iar facturile la energie pot fi aduse in original sau pot fi prezentate, pe telefon, in format electronic. in cazul reprezentantului legalimputernicitului conventional se va prezenta si imputernicirea in original, actul de identitate al celui imputernicit in original, actul de identitate al beneficiarului de sprijin in original, certificatul de nastere al minorului in cazul in care beneficiarul este minor). Caz II Este posibil ca titularul cardului de energie sa emita imputernicire in forma olografa scrisa de mana) pentru a efectua plati prin serviciul de mandat postal. Ce alte documente sunt necesare? imputernicirea este acceptata in situatii in care beneficiarul nu are capacitate de exercitiu sau din cauza bolii sau altei situatii de dificultate nu se poate deplasa la oficiul postal, de exemplu: Copiii inscrisi pe cardul de energie; Persoanele incadrate in grad de handicap inscrise pe cardul de energie; Persoanele varstnice imobilizate la pat sau fara sprijin; imputernicireareprezentarea legala poate fi dovedita prin deciziehotarare judecatoreasca de instituire a tuteleicuratelei, iar in cazul copiilor acestia vor fi reprezentati de parinti. in acest din urma caz, parintele trebuie sa prezinte si certificatul de nastere al copilului in original. De asemenea, se accepta si imputernicire olografa scrisa de mana) in situatia persoanelor varstnice imobilizate la pat fara sprijinalte situatii in care beneficiarii sunt in nevoie. Nu este necesara autentificarea imputernicii la notar. Caz III Titularul are domiciliul inscris pe cardul de energie care este acelasi cu domiciliul inscris pe factura de energie. Factura este emisa pe un nume diferit, dar locul de consum este acelasi. Cum procedam? Se va efectua plata prin servicii de mandat postal pe baza documentelor obisnuite intrucat locul de consum inscris pe card este acelasi cu locul de consum inscris pe factura de energie. Caz IV Titularul cardului de energie are domiciliul inscris pe card diferit de domiciliul inscris pe factura emisa de furnizorul de energie. Factura de energie este emisa pe numele beneficiarului de card. Sau Titularul cardului de energie este persoana diferita de persoana pe numele careia s-a emis factura de energie. Locul de consum de pe factura de energie este diferit de domiciliul titularului inscris pe cardul de energie. Cum se procedeaza? in aceste situatii, daca adresa de pe card si cea de pe factura sunt diferite, nu se poate efectua plata, nefiind indeplinite conditiile legale. Daca beneficiarul doreste sa efectueze plata la adresa mentionata pe factura, trebuie sa isi clarifice situatia locativa prin stabilirea resedintei la adresa pe care o doreste si ulterior va fi realizata verificarea conditiilor de eligibilitate la noul loc de consum. in functie de rezultatele verificarilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar platile pot fi realizate incepand cu transa a 2-a. Caz V Desi am primit cardul in care se mentioneaza adresa de resedinta, in fapt locuiesc la adresa de domiciliu si as dori sa platesc facturile la domiciliu. in aceasta situatie, beneficiarul trebuie sa mearga la directia de evidenta a persoanelor pentru a solicita incetarea valabilitatii mentiunii de stabilire a resedintei. Ulterior stabilirii resedintei, vor realiza demersurile de verificare a conditiilor de eligibilitate cu privire la noul loc de consum. in functie de rezultatele verificarilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar platile pot fi realizate incepand cu transa a 2-a. Caz VI Titularul cardului de energie locuieste in chirie la o adresa care nu este aceeasi cu adresa care este inscrisa in cardul de energie si care este adresa de domiciliu din cartea de identitate. Factura de energie este emisa pentru locul de consum unde locuieste titularul, dar unde nu si-a stabilit resedinta. Cum procedam? Beneficiarul de sprijin trebuie sa isi solutioneze situatia locativa, prin stabilirea resedintei conform situatiei de fapt. Ulterior stabilirii resedintei la adresa unde locuieste efectiv cu chirie, vor fi realizate verificarile privind indeplinirea conditiilor de eligibilitate la noul loc de consum. in functie de rezultatele verificarilor se va emite card pentru noul loc de consum, dar platile pot fi realizate incepand cu transa a 2-a. Caz VII Ce se intampla in situatia in care am primit doua carduri de energie pentru acelasi loc de consum? in aceasta situatie, care poate aparea in mod exceptional, va rugam sa va adresati de urgenta serviciului de Call Center al Postei Romane, care va realiza verificarile necesare si pe baza informatiilor rezultate va anula unul dintre carduri. Caz VIII Titularul cardului de energie are locul de consum inscris pe cardul de energie, iar factura de energie contine erori cu privire la locul de consum. Factura de energie este emisa pe numele titularului de cardunuia dintre acestia. Cum se procedeaza? Plata prin servicii de mandat postal poate avea loc pe baza datelor corectate de furnizorul de energie, ulterior unei solicitari din partea beneficiarului in acest sens. Caz IX Cardul de energie nu a fost emis. Beneficiarul a primit instiintare ca este exclus din lista de beneficiari pe motiv ca venitul de eligibilitate pentru a beneficia de sprijin depaseste plafonul de 2. 000 lei netmembrulocul de consum. Cum se procedeaza? Daca la locul de consum beneficiarul nu locuieste cu alti colocatari, desi acestia scriptic figureaza la locul de domiciliuresedinta al beneficiarului si din diferite motive nu este posibila incetarea valabilitatii mentiunii acestora de stabilire a resedinteidomiciliului la locul de domiciliu, atunci beneficiarul se va adresa primariei de care apartine pentru a se intocmi o ancheta sociala din care sa reiasa cati colocatari locuiesc la acea adresa in mod real impreuna cu beneficiarul. Ancheta sociala se solicita de catre beneficiarul sprijinului. Daca beneficiarul nu se poate deplasa din motive de ordin medical, poate imputernici o alta persoana sa solicite efectuarea anchetei sociale, printr-o declaratie olografa. Ancheta sociala se preda in termen de 10 zile la oficiul postal de care apartine beneficiarul sprijinului. Oficiul Postal va introduce datele cuprinse in ancheta sociala in aplicatia informatica si se vor face verificarile necesare cu privire indeplinirea conditiilor de eligibilitate la locul de consum. Daca in urma verificarii se constata eligibilitate, se va emite cardul si, ulterior, acesta poate efectua plati prin serviciul de mandat postal. Caz X Titularul cardului de energie are adresa de domiciliu impreuna cu alti beneficiari de pe raza unei unitati administrativ teritoriale: comunaorasmunicipiu, situatie cauzata de faptul ca nu exista nomenclator stradal, sau ca nu este operata adresa de domiciliu in actele de identitate ale beneficiarului de card. Cum procedam? Oficiantul postal distribuie declaratii pe propria raspundere pentru beneficiarii de card pentru a face posibila identificarea colocatarilor de la adresa de domiciliu a beneficiarilor. Oficiantul postal preda aceste documente la Posta pentru a fi realizate verificarile necesare cu privire la locul de consum. Daca beneficiarul de card impreuna cu colocatarii de la adresa de domiciliu se incadreaza in plafonul de venit de 2. 000 lei netmembruloc de consum, se va emite. in situatia in care, in urma verificarilor, rezulta ca una dintre persoane figureaza la mai multe locuri de consum, postasul va distribui o alta declaratie pe proprie raspundere in care persoana va preciza locul sau de consum real si, ulterior, se vor realiza verificarile si interogarile datelor obtinute pentru noul loc de consum. in functie de rezultatul verificarilor, se va emite cardul de energie. Caz XI Titularul cardului de energie are mai multe locuri de consum care au reiesit din verificarea bazelor de date de la evidenta populatiei. Cardul va mai fi emis. Cum se va proceda? Astfel de situatii pot aparea doar in situatia prelucrarii declaratiilor pe proprie raspundere si a anchetelor sociale. Cardul se emite ulterior realizarii verificarilor privind indeplinirea criteriilor de eligibilitate la locul de consum unde persoana declara ca locuieste efectiv. in orice situatie, pe locul de consum va fi emis un singur card. Caz XII Titularul are card de energie emis. in urma verificarilor din bazele de date pentru cea de-a 2-a transa acesta figureaza la o noua adresa de domiciliu, respectiv loc de consum. Cum vom proceda in astfel de situatii? Cardul de energie emis initial pe numele beneficiarului de ajutor de sprijin se va anula, respectiv va fi emis un nou card la adresa de domiciliu la care figureaza in cazul indeplinirii conditiilor de eligibilitate la noul loc de consum. Caz XIII Titularul sprijinului s-a mutat la o alta adresa. Cardul de energie a fost emis la adresa de domiciliu initiala. Factura este emisa de furnizorul de energie la noua adresa de domiciliu a beneficiarului de sprijin. Cum procedam? Beneficiarul nu poate face plati la noua adresa pana ce nu se vor face noi verificari in aplicatia informatica cu privire la indeplinirea conditiilor de eligibilitate a noului loc de consum. Caz XIV Ce trebuie sa faca beneficiarul pentru a achita de la domiciliu factura la energie, prin intermediul postasului? Beneficiarul va suna la serviciul de Call Center si va solicita prezenta postasului la locul de consum in vederea platii facturilor. Beneficiarului i se vor comunica data si intervalul orar cand va veni postasul, precum si documentele pe care trebuie sa le prezinte acestuia in vederea efectuarii platii. Caz XV Care sunt obligatiile oficiantilor postali la efectuarea unei plati prin servicii de mandat postal? Obligatiile oficiantilor postali la efectuarea unei plati prin servicii de mandat postal sunt urmatoarele: Sa verifice valabilitatea cardului de energie prin citirea codului de bare inscris pe cardul de energie; Sa verifice identitatea beneficiarului de sprijin prin confruntarea datelor de identificare inscrise pe card cu datele de identificare din carteabuletinul de identitate. Daca sunt mai multi beneficiari inscrisi pe card este suficienta verificarea unuia singur dintre acestia, respectiv a beneficiarului care efectueaza plata prin servicii de mandat postal; Sa verifice corelarea informatiilor din cardul de energie cu factura emisa de furnizorul de energie mai ales in ceea ce priveste corelarea datelor cu locul de consum. Sa completeze dovada serviciilor de mandat postal si sa o inmaneze beneficiarului de sprijin; Sa predea pentru operare la oficiul postal sau dupa caz sa opereze plata prin servicii de mandat postal, respectiv sa transfere banii in termen de 3 zile la furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari; Sa se asigure de pastrarea si arhivarea electronica a documentelor justificative in baza carora s-au efectuat platile prin servicii de mandat postal: facturi, chitante, ordine de plata, avize de insotire a marfii etc. , Caz XVI Cand si cum se utilizeaza certificatul de validare a datoriei? Cine il elibereaza? Ce documente sunt necesare pentru eliberarea certificatului? Certificatul de validare a datoriilor este documentul justificativ prin care se face dovada datoriilor curente si restante pe care beneficiarul sprijinului le are la asociatia de proprietarilocatari pentru furnizarea de energie termica in sistem centralizat. El se elibereaza de catre asociatiile de proprietarilocatari la solicitarea beneficiarului de sprijin, pe baza cardului de energie si a documentului de identitate al acestuia. Certificatul de validare a datoriilor se inregistreaza intr-un registru special prin grija asociatiei de proprietarilocatari. Nu este transmisibil si se foloseste doar de catre titularultitularii cardului de energie pentru a achita datoria fata de asociatia de proprietarilocatari pentru consumul de energie termica in sistem centralizat. Caz XVII Ce este dovada serviciilor de mandat postal? Cine o elibereaza? La ce este folositor acest document? Dovada serviciilor de mandat postal este documentul justificativ prin care C. POSTA ROMANA confirma ca va efectua transferul sumei catre furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari in termen de 3 zile de la data la care a fost emisa aceasta. Dovada serviciilor de mandat postal trebuie pastrata pe toata perioada utilizarii sprijinului, intrucat cu ajutorul acesteia se pot corecta eventualele erori privind neoperarea la timpoperarea eronataoperarea partiala a datoriilor pe care beneficiarul de sprijin le are catre furnizorii de energieasociatia de proprietarilocatari. Furnizorii de energieasociatiile de proprietarilocatari opereaza plata datoriilor in baza documentelor justificative emise de Posta Romana. Dovada serviciilor de mandat postal se elibereaza in mod obligatoriu odata cu operarea platii prin servicii de mandat postal. Daca dovada serviciilor de mandat postal nu este eliberata, beneficiarul sprijinului este obligat sa solicite aceasta oficiantului postal. Caz XVIII Cum se pot indrepta erorile care decurg din neoperarea in evidentele contabile a datoriei beneficiarului sprijinului fata de asociatia de proprietarifurnizorul de energie? Beneficiarul sprijinului va apela serviciul de Call Center, la numarul 0319966, care este operational prin grija C. POSTA ROMANA, respectiv pentru a se asigura ca a avut loc transferul de bani catre furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari. Dupa confirmarea ca operatiunea a avut loc, respectiv ca banii au fost virati de la C. POSTA ROMANA catre furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari, beneficiarul sprijinului va lua legatura cu furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari pentru clarificarea situatiei care a aparut. Caz XIX Cum pot deconta facturile pentru cumpararea lemnelor de foc pe care le-am achitat in numerar? Facturile pentru lemne de foc care au fost cumparate incepand cu luna august 2022 pot fi decontate in numerar de la postasi sau de la oficiile postale pe baza documentelor doveditoare, respectiv factura si chitantaordin de plata pentru achitarea acestoraetc. Documentele justificative care insotesc facturadocumentul de plata sunt cardul de energie si actul de identitate in original. Daca facturiledocumentele de plata nu mai exista se accepta duplicat dupa acestea. Duplicatul facturii de energie si a documentelor de plata se elibereaza de catre furnizorul de material lemnos. Caz XX Unde pot suna pentru nelamuriri? Ce informatii se pot obtine? Pentru orice informatii in legatura cu sprijinul pentru compensarea pretului la energie se poate apela serviciul de Call Center care functioneaza in cadrul C. POSTA ROMANA, la numarul de telefon 0319966. in cadrul Call Center-ului se pot obtine informatii referitoare la: Calitatea de beneficiar de sprijin; Emiterea, distribuirea si valabilitatea cardului de energie; Numarul si situatia veniturilor pentru colocatarii cu care locuieste beneficiarul de sprijin; Situatia colocatarilor care se afla la aceeasi adresa de domiciliu cu beneficiarul ajutorului de sprijin; Ce trebuie sa faca beneficiarul in situatia in care cardul este pierdutdeteriorat; Modalitatea de plata a facturilor la energie si a decontarii lemnelor pentru foc. Caz XXI Cat de vechi pot fi facturile de energie pe care urmeaza sa le platesc? Facturile la energiedatoriile fata de asociatia de proprietarilocatari pot fi platite prin servicii de mandat postal daca sunt emise incepand cu luna ianuarie 2023. in cazul decontarii contravalorii lemnelor pentru foc, documentele doveditoare pot fi emise incepand cu luna august 2022. Pentru prima transa de bani, plata prin servicii de mandat postal poate avea loc incepand cu data de 20 februarie 2023. Caz XXII Care este valabilitatea cardului de energie? Cat timp pot efectua plati cu cardul de energie? Cardul de energie are valabilitatea asigurata pana la 31. 2023, dar platile se pot efectua la oficiile postale pana in data de 27. in baza cardului se pot efectua plati in urmatoarele perioade: Pentru transa I valoare de 700 lei, in perioada 20. 2023; Pentru transa II valoare de 700 lei, in perioada septembrie 2023 27. 2023 Caz XXIII Cum pot vizualiza soldul ramas pe card? Soldul se poate interoga in doua modalitati: Prin dovada serviciilor de mandat postal care are inscris soldul dupa fiecare plata efectuata de beneficiarul sprijinului, inclusiv in cazul in care plata s-a realizat prin intermediul postasului, la domiciliul beneficiarului; Prin accesarea site-ului C. POSTA ROMANA pentru afisarea electronica a acestui sold; Caz XXIV Pot efectua plati electronice prin servicii de e-mandat postal? Aceste servicii se pot utiliza prin accesarea site-ului C. POSTA ROMANA, cu conditia sa fie atasate la serviciile de mandat postal electronice, in format scanat, urmatoarele documente: cardul de energie, actul de identitate si factura de furnizare a energiei sau dupa caz certificatul de validare a datoriei. La utilizarea serviciilor de e-mandat postal se va introduce seria cardurilor de energie care se afla inscrisa sub codul de bare al cardului. in baza acestor documente si a completarii formularelor, C. POSTA ROMANA, dupa verificarea operatiunii de plata prin servicii de mandat postal, va va trimite in termen de maxim 3 zile prin e-mail dovada serviciilor de mandat postal. Caz XXV Ce documente arhiveaza electronic C. POSTA ROMANA odata cu efectuarea platilor prin servicii de mandat postal? Documentele care se arhiveaza o data cu efectuarea platilor prin serviciul de mandat postal sunt facturile de energie documentele justificative care au stat la baza efectuarii platii prin serviciul de mandat postal) scanate, certificatele de validare a datoriei, dovada serviciilor de mandat postal, declaratiile pe proprie raspundere, anchetele sociale, cartile de identitate scanate. Caz XXVI Cum se indreapta eroarea atunci cand sunt returnate ordinele de plata pentru beneficiarii ajutorului de sprijin? Documentul de plata emis eronat se reemite prin grija C. POSTA ROMANA, iar termenul de 3 zile pentru virarea banilor la furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari trebuie respectat. Erorile bancare sunt indreptate potrivit normelor bancare in vigoare. Caz XXVII Care sunt obligatiile furnizorilor de energieasociatia de proprietari locatari dupa primirea banilor? Furnizorii de energieasociatiile de proprietarilocatari au urmatoarele obligatii dupa incasarea sumelor de bani de la Posta Romana: Operarea in evidentele contabile a platii datoriei beneficiarului fata de furnizorul de energieasociatia de proprietarilocatari; Diminuarea datoriei beneficiarului cu suma platita prin servicii de mandat postal; Arhivarea electronica a facturilor la energie emise pentru beneficiarii de sprijin si a certificatelor de validare a datoriei, in situatia asociatiilor de proprietarilocatari.

Transparenta totala! FACIAS cere desecretizarea PNRR

Fundatia pentru Apararea Cetatenilor impotriva Abuzurilor Statului FACIAS) a solicitat ministrului Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, desecretizarea completa a Planului National de Redresare si Rezilienta.

Batai de cap la folosirea cardurilor de energie: MIPE a inventariat zeci de situatii speciale care pot aparea in acordarea ajutorului de 1.400 de lei

Ce faci daca ai primit cardul de energie, dar factura la curent contine erori? Dar daca ai primit 2 carduri de energie pentru acelasi loc de consum? Un ghid cu zeci de astfel de situatii speciale a fost realizat de MIPE si trimis catre postasi pentru a clarifica orice nelamuriri cu privire la utilizarea ajutorului de 1. 400 de lei pentru plata facturilor la utilitati, a anuntat luni seara ministrul Marcel Bolos.

Eugen Tomac, despre laudele liderului PSD pentru Bolos: Vrea sa isi impuna punctul de vedere inclusiv in ceea ce priveste nominalizarile din PNL. Viitorii ministri ai PNL nu discuta cu Ciuca, ci direct cu Ciolacu (VIDEO)

Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, a comentat laudele omologului sau de la PSD pentru ministrul fondurilor europene, Marcel Bolos, si s-a aratat de parere ca Marcel Ciolacu vrea sa isi impuna punctul de vedere inclusiv in ceea ce priveste nominalizarile din PNL pentru urmatorul guvern al actualei coalitii.

Romanii care nu pot folosi cardurile de energie, chiar daca le-au primit. Bolos: Este posibil sa apara astfel de cazuri!

Este haos cu noile carduri de energie, care ar trebui sa ajunga la 4 milioane de oameni pana pe data de 20 februarie.

Cei mai mediatizati ministri romani: Rafila, Bode si Bolos

Cei mai mediatizati ministri romani sunt ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cel de Interne, Lucian Bode, si cel al Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Aceasta situatie este prezentata in cel mai recent studiu prezentat de mediaTRUST Romania. Studiul se refera la situatia din ianuarie 2023. Alexandru RAFILA a fost cel mai vizibil ministru in luna ianuarie 2023, .

Cei mai mediatizati ministri romani: Rafila, Bode si Bolos

Cei mai mediatizati ministri romani sunt ministrul Sanatatii, Alexandru Rafila, cel de Interne, Lucian Bode, si cel al Fondurilor Europene, Marcel Bolos. Aceasta situatie este prezentata in cel mai recent studiu prezentat de mediaTRUST Romania. Studiul se refera la situatia din ianuarie 2023. Alexandru RAFILA a fost cel mai vizibil ministru in luna ianuarie 2023, .

Seful CJ Cluj, liberalul Alin Tise, avertisment pentru Nicolae Ciuca: I-am spus ca daca nu tine cont de proiectele noastre, ii voi cere demisia in fiecare zi Ironii la adresa ministrului PNL Marcel Bolos

Alin Tise PNL), presedintele Consiliului Judetean Cluj, l-a avertizat pe premierul Nicolae Ciuca, seful sau pe linie de partid, ca-i va cere demisia in fiecare zi daca Spitalul Clinic de Urgenta pentru Copii si Centrul de Transplant Multiorgan nu vor primi bani. Cele doua obiective de infrastructura medicala au ramas fara finantare prin PNRR. Tise a lansat o serie de ironii si la adresa liberalului Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene.

Vestea momentului despre voucherele la energie. La ce se mai pot folosi banii, anuntul oficial

Anunt de ultima ora pentru milioane de romani. Distribuirea cardurilor pentru energie a inceput deja in toata tara si continua sa ajunga treptat la toti beneficiarii. Din acest motiv, ministrul Investitiilor, Marcel Bolos, a revenit cu informatii noi,de data asta dezvaluind ce se mai poate plati cu banii din vouchere. Ce trebuie sa stie romanii .

Bolos, despre haosul in distribuirea pachetelor cu alimente de la UE: imi cer scuze, e coada saraciei si a nevoilor!

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos a facut apel sambata la centrele locale sa fie atente la distribuirea pachetelor cu alimente de la UE pentru nevoiasi. in ultimele zile, cozi uriase s-au format in mai multe judete.

Calendarul distribuirii cardurilor de energie pe judete. Marcel Bolos, anunt pentru romanii care primesc ajutor la plata facturii

Aproximativ 2,8 milioane de carduri de energie sunt distribuite de Posta Romana, iar ajutorul pentru plata facturii la ajunge la romani la o data diferita, in functie de judetul in care locuiesc.

Guvernul Ciuca face noi imprumuturi uriase, in vreme ce 6,3 miliarde, bani europeni, sunt in conturi la BNR si asteapta (VIDEO)

Guvernul Romaniei a imprumutat numai luna trecuta aproape 6 miliarde, la dobanzi mari. intre timp, din PNRR am primit 6,3 miliarde de euro, bani gratis. Ce fac acesti bani? Stau si asteapta. A spus-o chiar Marcel Bolos PNL), ministrul Investitiilor si proiectelor Europene. Bolos, despre banii primiti de Romania din PNRR: Sunt in conturi la BNR si asteapta .

Ce faci daca nu esti acasa cand vine postasul cu cardul de energie. Marcel Bolos, raspuns pentru romanii care primesc bani pentru factura

Cardul de energie se distribuie romanilor din 1 februarie si mici probleme pot aparea daca oamenii nu sunt acasa atunci cand vine postasul.

Romanii primesc cardurile de energie. Marcel Bolos a anuntat judetele in care vor fi distribuite prima data

Posta Romana va distribui miercuri, 1 februarie, aproximativ 2,8 milioane de carduri de energie. Romanii vor putea plati primele facturi pe 20 februarie. Beneficiarii vor primi 700 de lei ca ajutor bani cu care vor putea sa isi plateasca facturile de gaze, energie sau intretinerea la bloc. Marcel Bolos a anuntat primele judete in care romanii vor primi cardurile de energie .

Primele carduri de energie ajung la romani. Marcel Bolos anunta judetele in care incepe distribuirea ajutoarelor de facturi

Aproximativ 2,8 milioane de carduri de energie vor fi distribuite de astazi de Posta Romana, iar primele facturi vor putea fi platite pe 20 februarie.

MARCEL BOLOS: Guvernul a aprobat astazi, prin Ordonanta, cea de-a treia modalitate de a efectua plati din ajutorul de incalzire

Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat astazi, dupa sedinta de Guvern, ca s-a aprobat, prin Ordonanta, cea de-a treia modalitate de a efectua plati din ajutorul de incalzire, si anume plata online, pe langa plata la ghiseul Postei Romane sau prin postas.

MARCEL BOLOS: Guvernul a aprobat astazi modalitatea de efectuare online a platilor din ajutorul de incalzire

Marcel Bolos, ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene a anuntat astazi, dupa sedinta de Guvern, ca s-a aprobat, prin Ordonanta, cea de-a treia modalitate de a efectua plati din ajutorul de incalzire, si anume plata online, pe langa plata la ghiseul Postei Romane sau prin postas.

Cardurile de energie: cum se va efectua plata online si ce documente sunt necesare

Ministrul Investitiilor si Proiectelor Europene, Marcel Bolos, a anuntat ca incepand de miercuri se vor distribui cardurile de energie prin intermediul Postei Romane.

Banii de pe cardul de energie, mai usor de folosit. Marcel Bolos: Am aprobat plata online |Cum platesti cu telefonul

Romanii care primesc cardul de energie pot face plati si on-line, noua metoda de plata fiind aprobata marti de Guvern, a anutat ministrul Proiectelor europene, Marcel Bolos.

Cardul de energie va putea fi folosit si la plati online, prin aplicatia Postei Romane

Platile cu cardurile de energie, care incep sa fie distribuite de la 1 februarie, vor putea fi facute si online, nu doar la postas sau prin mandat postal, a anuntat ministrul investitiilor si proiectelor europene, Marcel Bolos.

actualitate, 01:05

ştirile zilei

Translate

English (http://translate.google.com)    Deutsch (http://translate.google.com)    Français (http://translate.google.com)    Italiano (http://translate.google.com)
 
watchshop.ro
adblock

Confidenţialitatea | Contact

Sitemap

Copyright © 2012-2023 Libnet.roibNet.ro

( 0.2756 seconds )